AKG P420 – Micro thu âm chuyên nghiệp

6.250.000,0