Hohem ISteady X Vlogger Kit – Gimbal chống rung cho Smartphone tích hợp Micro không dây

2.850.000,0