Jack chuyển Lightning ra 3.5mm cho iPhone

250.000,0