AKG K92 – Tai nghe kiểm âm chuyên nghiệp

1.850.000,0