Alctron PF8 – Màn chắn lọc âm cho phòng thu

750.000,0