Cantilever Stand 431(S35) – Chân kẹp bàn cho mic thu âm

150.000,0