Jack chia âm thanh 3.5mm – 1 cổng micro, 1 cổng tai nghe

35.000,0