Lightning ra 3.5mm – Jack chuyển cho iPhone

250.000,0