Rode NT1-KIT – Micro thu âm kèm shockmount và màng lọc âm

8.420.000,0