Rode NT2-A – Micro phòng thu âm 3 hướng thu kèm màng lọc âm và shockmount

9.400.000,0