Rode VideoMic GO – Micro thu âm cho máy ảnh máy quay

2.400.000,0