Rode VideoMic Me-L – Micro thu âm cho iPhone, iPad chính hãng chất lượng cao

2.060.000,0