Rode wireless go II – Micro thu âm không dây 2 đầu thu cao cấp

7.590.000,0