Samson BL3 – Chân đế micro đứng Boom mic

950.000,0