Samson BT4 – Chân micro đứng Boom Stand chính hãng

1.200.000,0