SAMSON SP01 – Shockmount dùng cho micro thu âm

1.050.000,0