Ngân hàng Vietcombank (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam)

 • Số tài khoản     :        0691000387795
 • Chủ tài khoản  :        Lê Hồng Tuân
 • Chi nhánh        :         Hà Tây

Ngân hàng BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

 • Số tài khoản   :          12510000843806
 • Chủ tài khoản :          Lê Hồng Tuân
 • Chi nhánh       :           Đông Đô

Techcombank (Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam)

 • Số tài khoản     :        19029842583666
 • Chủ tài khoản  :         Lê Hồng Tuân
 • Chi nhánh        :         Thăng Long

Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

 • Số tài khoản     :        1505205601637
 • Chủ tài khoản  :         Lê Hồng Tuân
 • Chi nhánh        :         Hà Nội II