Takstar PC-K600 – Micro thu âm chuyên nghiệp

1.690.000,0