Takstar SGC-200W – Micro không dây cho máy ảnh-máy quay phiên bản 1 và 2 mic

3.200.000,0