Takstar WTG-500 – Bộ micro cho hướng dẫn viên du lịch

1.900.000,0